etw

WONEN EN INTERIEUR

TOTAALINRICHTING

By - admin

Windmolens zijn niet alleen een schone manier om energie op te wekken

Ongetwijfeld zijn windmolens een schone manier om energie op te wekken. Er zijn echter ook mensen die windmolens te duur vinden. Bovendien betwijfelen ze of windmolens ooit voldoende energie zullen opleveren om de traditionele energiebronnen te kunnen vervangen. De voor- en nadelen van windmolens worden hier op een rij gezet. Je kunt dan zelf beoordelen of je de voordelen van windmolens vindt opwegen tegen de nadelen ervan. Energie vergelijken zou je op nieuwe idee├źn kunnen brengen.

De voordelen van windenergie

Ben je een voorstander van windenergie? Dan vindt je waarschijnlijk dat er veel redenen zijn om te investeren in windenergie. Door de voorstanders van windenergie worden onder andere de volgende voordelen van windenergie genoemd:

  • De overstap op windenergie helpt natuurlijk om de klimaatverandering tegen te gaan, want windmolens produceren immers geen CO2.
  • Er is een reden voor Nederland om voorop te lopen in de ontwikkeling van windmolens. De windmolens kunnen dan een belangrijk exportproduct worden. Dit is natuurlijk ook gunstig voor de werkgelegenheid in Nederland.
  • Windenergie is niet, zoals bijvoorbeeld kolen of aardgas, een eindige energiebron. Immers, windenergie raakt nooit op.

De nadelen van windenergie

Windenergie heeft, zoals al eerder opgemerkt, ook tegenstanders. Deze tegenstanders noemen de volgende nadelen van windenergie:

  • Windenergie is zeker niet gratis. De tegenstanders wijzen erop dat windenergie zelfs meer kost dan de energie die opgewekt wordt met fossiele brandstoffen. Tegenstanders van windenergie zeggen daarom vaak dat de windmolens niet draaien op de wind maar op subsidies.
  • Windmolens zijn onbetrouwbare energiebronnen. Waarom? Omdat het niet altijd waait. Ze leveren bovendien betrekkelijk weinig energie op.
  • Windmolens vervuilen, zoals al eerder opgemerkt, de horizon. Bovendien veroorzaken ze ook geluidshinder. Veel mensen hebben daarom liever niet dat er een windmolen in de buurt van hun huis staat.

Aan de nadelen van de windmolens kan wel iets worden gedaan

Gelukkig staan de ontwikkelingen niet stil. Vaak kan er iets aan de nadelen van de windmolens worden gedaan.

  • De prijs van windenergie gaat dalen. Grote windmolens kunnen, als ze op een plek met veel wind staan, al concurreren met grijze stroom. Door het op grote schaal maken van windmolens zal de prijs van windmolens gaan dalen.
  • Door de verbeterde techniek leveren de nieuwste modellen windmolens beduidend meer energie op.
  • Windmolens moeten tegenwoordig aan strikte geluidsnormen voldoen. Bovendien zijn de nieuwste modellen windmolens veel stiller.